Přihlášení do digitální knihovny

Ověření uživatele

Poznámka

Pokud nemáte přihlašovací údaje pro přístup do knihovny, vyžádejte si je elektronicky na studijním oddělení či osobně u ředitelky školy. Předány vám budou osobně na nejbližší hodině. Hesla a další přístupové údaje, z bezpečnostních důvodů, zásadně nezasíláme elektronickou formou.